U kunt weer bestellen – 2e druk

De eerste druk is helemaal verkocht, na vele vragen van geïnteresseerden, hebben wij besloten om een 2e druk te realiseren. Wij zijn nu in bespreking met onze drukker, maar u kunt wel alvast een boek en eventueel een “De Bruin” pet bestellen door het formulier in te vullen.

Kosten boek en verzending

Prijs van het boek €50
Prijs van het boek en inclusief pet € 55
Prijs van een pet € 6,50

Verzendkosten binnen Nederland voor een boek met of zonder pet: € 7,50
Verzendkosten van een pet binnen Nederland: € 3,50
Verzendkosten van een boek/pet binnen Europa variëren tussen € 10 en € 15
Bij verzending buiten Europa neemt u contact op met Wijbe Oegema (06 2950 6959) via de mail w.oegema@chello.nl
Bij verzending van meerdere petjes en boeken graag eerst contact opnemen met Wijbe Oegema.
Uw bestelling is definitief nadat u het volledige bedrag hebt overgemaakt op bankrekening NL 77 RABO 0112078192 ten name van W. Oegema te Suawoude onder vermelding ‘Boek de Bruin’ en uw naam en woonplaats.