Het boek is klaar!

Eindelijk is het zover: het boek is klaar!

We hadden vier jaar geleden niet kunnen bedenken wat we ons op de hals haalden. Andere bedrijven hadden al een boek uitgegeven en Karst, Wiebe en Gerrit vonden dat er ook een boek over De Bruin Transport moest komen. We vonden ook dat het niet een doorsnee boek moest worden, en dat iedereen een stem moest krijgen in het boek. Dat onze oproep zoveel verhalen en foto’s zouden opleveren hadden we niet kunnen bedenken. Het werd een sneeuwbal die ging rollen en steeds groter werd…

Albert vertelde over de geschiedenis van het bedrijf en vele anderen werkten mee aan het boek. Al die verhalen, beelden en herinneringen aan het bedrijf, afkomstig uit alle lagen van het bedrijf en daarbuiten, uit verschillende perioden en windrichtingen zijn verzameld in dit boek. De verhalen zijn gedrukte tekst geworden. Teksten worden bewaard en gelezen en op hun beurt maken ze weer nieuwe herinneringen.

Het was een gigantische klus, het was hard werken, maar met vereende krachten en met hulp van collega’s, het thuisfront en niet te vergeten Sjoerd en Folkert Mulder hebben we het gered.

We zijn apetrots op het resultaat: een boek van meer dan 400 pagina’s met vele verhalen, herinneringen en enorm veel foto’s. We hopen dat iedereen met heel veel plezier het boek gaat lezen en bekijken en dat er nog lang wordt nagepraat wordt over De Bruin Transport!

Afgelopen zaterdag 24 april hebben wij het boek overhandigd aan onze oud-directeur Albert de Bruin. Dit gebeurde op het terrein aan de Groningerstraat waar het bedrijf ooit was gevestigd. Albert had zich verbaasd dat er zoveel belangstelling voor een boek over De Bruin, ‘De Knoop’ zoals het in de volksmond ook wel genoemd werd. Hij prees Wiebe, Karst en Gerrit voor hun inzet om dit project te realiseren. Ook bedankte Albert het oud-personeel, leveranciers, opdrachtgevers voor het meewerken aan de tot standkoming van het ‘Boek der boeken’.

Na 11.00 uur werd de boek drive-in geopend door Siebren Klaver, die als één van de eersten een boek in ontvangst mocht nemen. Daarna kwamen veel mensen, waaronder ook tal van oud-personeelsleden langs om boeken op te halen, maar ook elkaar te ontmoeten op een Corona veilige afstand. Tot vier uur ging de uitgifte van de boeken door.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken die ons hebben geholpen met het realiseren van het ‘De Bruin, van bodedienst tot internationaal transport’. In het bijzonder Rommie de Boer en Jakob Hilbrands voor het redigeren van de teksten, Gina Wierenga voor de logistieke zaken, tassen, bloemen e.d.. Daarnaast hebben Eva, Jakob, Rik, Foppie en Jacoba ons ook regelmatig geholpen, Gerben de Bruin voor het beschikbaar stellen van twee trekkers in de originele De Bruin kleuren, de verkeersregelaars Geert Stienstra en Henk Kraayinga en de familie de Poel die hun terrein beschikbaar hebben gesteld voor de boekpresentatie en boek drive-in.

Eind deze week hopen wij dat de meeste mensen die boeken hebben besteld, dat deze dan ook thuis bezorgd zijn. Liefhebbers buiten Nederland zullen de boeken iets later krijgen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Gerrit de Boer (06 4375 1192).Wilt u nog meer boeken bestellen, bezoek dan onze website www.debruinboek.nl . Daar vindt u de informatie hierover.
Veel lees- en kijkplezier, Wijbe Oegema, Karst Wierenga en Gerrit de Boer

Nieuwsbrief 14 april 2021

Nieuwsbrief ‘De Bruin. Van bodedienst tot internationaal transportbedrijf’

‘Het einde is in zicht’ was de laatste zin uit onze nieuwsbrief van maart. Inmiddels is het boek gedrukt en ingebonden!

Op zaterdag 24 april aanstaande wordt het eerste boek overhandigd aan Albert de Bruin sr. op het oude terrein van De Bruin Internationaal Transport aan de Lauwersweg in Surhuisterveen. Op dezelfde datum worden de boeken verstuurd naar de mensen die hebben aangegeven dat ze het boek per post willen ontvangen.

Nadat Albert de Bruin het eerste boek heeft ontvangen, worden de boeken uitgedeeld aan de mensen die het boek komen afhalen in Surhuisterveen.

In verband met COVID-19 moeten wij ons houden aan de regels van de overheid. Dit betekent dat we jullie in kleine groepen laten komen, zodat het voor iedereen veilig blijft. Vanzelfsprekend is een mondkapje verplicht en geldt de anderhalvemeterregel. Het tijdstip van het afhalen van de boeken is gebaseerd op de postcode die door jullie aan ons is doorgegeven. Wij verzoeken een ieder zich daaraan te houden en niet op een ander tijdstip te komen.

Het boek kan op zaterdag 24 april worden opgehaald op het terrein van Klaas de Poel, Groningerstraat 91B te Surhuisterveen. Dit was de oude woning van Albert de Bruin, die achter de garage is gebouwd. Volg na aankomst de aanwijzingen van de verkeersregelaars, zodat er een goede doorstroming mogelijk is. Kijk voor het juiste afhaalmoment op onderstaande tabel bij uw eigen postcode. Is uw postcode bijvoorbeeld 9231 dan haalt u het boek tussen 13.00 en 13.

TijdslotPostcode
11.00 – 11.301700 – 8599
11.30 – 12.008600 – 9100
12.00 – 12.309100 – 9208
13.00 – 13.309209 – 9231
13.30 – 14.009232 – 9272
14.00 – 14.309273 – 9351
14.30 – 15.009352 – 9865
15.00 – 15.309866 – 9999

Bent u niet in staat om het boek op te halen, neem dan contact op met Wiebe Oegema, via 06 2950 6959. Heeft u nog andere vragen, bel dan gerust met Gerrit de Boer (06 4375 1192), Wiebe Oegema (06 2950 6959) of Karst Wierenga (06 2013 8335).

Een hartelijke groet en misschien tot ziens op zaterdag 24 april!

Gerrit, Karst en Wiebe.

Prijswinnaars “Boek De Bruin”

Alex Blomsma

Petra Janssens

Ada Wever

Paul Konings,

Duurt Kuiper

Corné van Dijke

Peter Bolkmans

Henk Bijsterbosch

Herman Booyink

Rene van Dam

John Dovens

Ruud van Dop

Anna Stroom

Jan van Lievenoogen

Jeroen Laureyns

van Harte Gefeliciteerd

De Koerier kwam langs

Het einde komt nader bij. Vanmiddag werd door een speciale koerier het aller eerste exemplaar van het boek der boeken bij één van de leden van Team De Bruin boek gebracht. Het is nog een nakijk exemplaar, waar wij ons deze week op storten. Nog 1 week van kritisch nakijken, dan begint het echte drukwerk , de plannen voor uitgifte van het boek in Surhuisterveen nemen ook vormen aan, contact gehad met de Gemeente Achtkarspelen betreffende de nodige veiligheidsmaatregelen corona. De Party tent is geregeld, er is regelmatig overleg met onze distributeur PBL

Nieuwsbrief van 28 februari

‘De Bruin, van bodedienst tot internationaal transportbedrijf’

Wij hebben jullie geduld lang op de proef gesteld, maar we naderen het eindpunt. Het redigeren, de opmaak en opnieuw scannen van foto’s heeft meer tijd gekost, dan dat wij gepland hadden. Daarnaast hebben wij ook te maken met de Covid-19 regels. De redactie, Wiebe Oegema, Karst Wierenga en Gerrit de Boer konden niet bij iemand thuis vergaderen. Dit hebben we opgelost door digitaal te vergaderen via Teams. Dit heeft als voordeel dat ook onze drukker Sjoerd Mulder regelmatig kan aanschuiven. Samen bekijken wij dan onze vorderingen, fouten in de tekst kunnen meteen worden aangepast. Regelmatig komen we foto’s in het boek tegen, waarvan de kwaliteit niet geweldig is. We gaan dan op zoek naar de originele foto‘s, iets dat vanzelfsprekend veel tijd kost. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Dit geldt voor de foto’s, maar ook voor de teksten. De teksten zijn inmiddels door meerdere mensen gelezen, fouten worden gearceerd en verbeterd. Het einde is in zicht!

Hoe ziet onze planning eruit?

Drukker/vormgever Sjoerd Mulder heeft nog twee weken nodig om het boek druk klaar te krijgen. Als wij als werkgroep akkoord gaan met de drukproef, gaat het boek naar de drukkerij. Het boek bevat bijna 400 pagina’s, dus heeft de drukkerij er een beste kluif aan. Het boek wordt uitgegeven in een oplage van 2000 boeken.

Na het drukken van het boek gaat het naar de binderij. Het inbinden van de boeken zal ongeveer een week in beslag nemen. Daarna gaat het grootste deel van de boeken naar Leeuwarden, waar een gespecialiseerd bedrijf de boeken verzendklaar maakt en verstuurd. In dezelfde periode wordt een datum gepland waarop men het boek in Surhuisterveen kan afhalen. We verwachten dat het eerste exemplaar half april aangeboden kan worden aan Albert de Bruin.

In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over hoe wij de boeken gaan uitdelen, die opgehaald worden uit Surhuisterveen.

Heeft nog vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via de mail gsdeboer57@gmail.com .

Vergadering 26 februari

Vandaag weer een redactievergadering. Er is een stip aan de horizon. Begin april komt er witte rook uit de drukkerij. Het is een hele klus om alles zo te maken dat iedereen dezelfde richting uit kijkt. Nog steeds worden foto’s vervangen door originele foto’s waar drukker Sjoerd blij van wordt. Vandaag kregen wij op de valreep nog een prachtig stuk van P.Lanner. We doen het weer even anders. Ook de charters van De Bruin en De Bruin Lommerts krijgen een plek in ons boek. Vandaag foto’s van Pieter Paulusma, Sjouke Benedictus, Fam. van der Let, Kees de Wagt, Sieb Feenstra, Douwe Dijkstra en de firma van Dellen.Nog geen boek besteld voor een voordelige prijs? Ga snel naar onze website www.debruinboek.nl en bestel er eentje. Natuurlijk mag je ook meer bestellen. Het boek is de moeite waard en wij weten dat jij straks baalt dat jij dit boek niet in bezit hebt.

Online vergaderen,
Karst in Marum, Sjoerd in Surhuisterveen, Wiebe in Suawoude, en de Leider Gerrit (niet zichtbaar) in Zuidhorn

Inschrijving nummer 1300

Een half uur nadat ik het “De Bruinboek”, had besteld werd ik gebeld door Dhr. Oegema met de mededeling dat ik de 1300e koper was. Ik ben Paul Hester 57 jaar en woon met vrouw en 2 kinderen in Bolsward. Ik ben ongeveer 23 jaar chauffeur geweest, begonnen bij de Rentex in Bolsward maar al vrij snel door naar Van der Schouw in IJlst, waar ik voornamelijk op Italië heb gereden. Er waren ook regelmatig ritten naar Polen en Frankrijk, maar Italië had duidelijk mijn voorkeur.

In die tijd kwam ik ook wel bij de Bruin in Surhuisterveen om volgens mij Kappa karton te laden. Wij laden veel keukenapparatuur en kerstartikelen terug in Italië, dus was het vaak een mooi rondje Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland (max 28ton) en weer naar huis. Prachtige tijd met natuurlijk de nodige wachturen aan de grenzen en douaneparkings, maar ook veel meer contact met collega`s van andere transportbedrijven. Hier zou ik wel een boek over kunnen schrijven.

Maar ja zoals veel van jullie wel zullen weten, in 2003 ging van der Schouw jammer genoeg failliet. En ben ik bij Wiersma Bolsward terecht gekomen, wel gelijk weer veel Italië gelukkig, maar daar heb ik ook Engeland leren kennen. Met tankcontainers van MMC de hele week in UK rondrijden en voor het weekend op de boot weer naar huis. Mooi land maar geef mij maar het zuiden. Wiersma bleef ook niet bestaan na mijn 1,5jaar contract. En er was geen plaats voor mij binnen de Fritom, en vanaf toen heb ik het roer omgegooid.

23 jaar internationaal gereden, veel van huis. Dat kon anders toen ik een aanbod kreeg om rijinstructeur te worden. Half jaar 3 dagen in de week leren, en bij Lootsma in Bolsward nog wat trucken. Eerst auto, maar al vrij snel motorrijles gaan geven. Daardoor kwam ik al vrij snel bij Dinkla in Balk terecht, inderdaad collega van Rudi Fortuin (wie kent hem niet) waar ik nu alweer 12 jaar als zelfstandig rijinstructeur werkzaam ben. Ik doe daar de C rijlessen, en code 95 praktijktrainingen, en sinds een half jaar ook LZV. Nu weten jullie een beetje wie er het 1300e boek heeft gekocht, en er naar uit ziet om het te gaan lezen, maar ook vooral nieuwsgierig is naar de mooie foto’s. Van misschien wel bekende plaatsen en personen. Een prachtig initiatief!!

Weer een stap voorwaarts

Vandaag 17 februari wederom interlokale meeting op moderne wijze. Dit alles om te zorgen dat de snelheid er niet uit gaat. Voorzitter Gerrit De Boer , Wiebe Oegema drukker Sjoerd Mulder en ondergetekende Karst Wierenga vanaf de Poolse grens – hebben vanmiddag weer een stap voorwaarts gezet. Doordat de voorzitter de leiding strakker in de hand had dan dat hij combinaties voor de ramp zette werd het een korte vruchtbare vergadering. Zaterdag middag gaat de marathon verder. Wie het boek der boeken nog niet besteld heeft en het toch nog graag wil hebben, haast u nog tot 28 februari voor de Prijs van €40 daarna € 50. – Periode word niet weer verlengd !! – Dit geldt ook voor de mensen die wel hebben ingeschreven maar nog niet hebben betaald. Speciale dank gaat richting Jennifer die het technisch mogelijk maakte om deze foto’s te publiceren.

Online vergadering 30 januari

Zaterdagmiddag 30 januari opnieuw een online vergadering gehouden met behulp van Microsoft Teams goeie progressie gemaakt meerdere foto’s verbeterd tot tevredenheid van onze drukker Sjoerd Mulder, tevens hebben we afspraken gemaakt over de verpakking, onze razende reporter Karst Wierenga was zaterdagmorgen nog fysiek aanwezig bij de drukkerij om fotomateriaal te brengen. Vandaag 1 februari is de definitieve opdracht voor de verzending van ± 1500 boeken gemaakt, de verzending wordt verzorgd door PBL EXPO SERVICE uit Leeuwarden. – http://www.pblexposervice.nl – met dank aan Pier Braaksma uit Leeuwarden.