2e druk

Na heel veel vragen hebben wij besloten om een 2e editie van het boek
DE BRUIN Van bodedienst tot internationaal transportbedrijf uit te geven.
Wij zijn in onderhandeling met onze drukker in Surhuisterveen , u kunt reeds bestellen,
gebruik hiervoor het tabblad “u kunt weer bestellen” van onze website.

Uitverkocht


De eerste editie van het boek oplage 2000 stuks is uitverkocht,
Zaterdag 9 oktober is het laatste exemplaar voor verzending aangeleverd bij de post
.
Bestemming Appingedam – U kunt niet meer bestellen.

Het boek is klaar!

Eindelijk is het zover: het boek is klaar!

We hadden vier jaar geleden niet kunnen bedenken wat we ons op de hals haalden. Andere bedrijven hadden al een boek uitgegeven en Karst, Wiebe en Gerrit vonden dat er ook een boek over De Bruin Transport moest komen. We vonden ook dat het niet een doorsnee boek moest worden, en dat iedereen een stem moest krijgen in het boek. Dat onze oproep zoveel verhalen en foto’s zouden opleveren hadden we niet kunnen bedenken. Het werd een sneeuwbal die ging rollen en steeds groter werd…

Albert vertelde over de geschiedenis van het bedrijf en vele anderen werkten mee aan het boek. Al die verhalen, beelden en herinneringen aan het bedrijf, afkomstig uit alle lagen van het bedrijf en daarbuiten, uit verschillende perioden en windrichtingen zijn verzameld in dit boek. De verhalen zijn gedrukte tekst geworden. Teksten worden bewaard en gelezen en op hun beurt maken ze weer nieuwe herinneringen.

Het was een gigantische klus, het was hard werken, maar met vereende krachten en met hulp van collega’s, het thuisfront en niet te vergeten Sjoerd en Folkert Mulder hebben we het gered.

We zijn apetrots op het resultaat: een boek van meer dan 400 pagina’s met vele verhalen, herinneringen en enorm veel foto’s. We hopen dat iedereen met heel veel plezier het boek gaat lezen en bekijken en dat er nog lang wordt nagepraat wordt over De Bruin Transport!

Afgelopen zaterdag 24 april hebben wij het boek overhandigd aan onze oud-directeur Albert de Bruin. Dit gebeurde op het terrein aan de Groningerstraat waar het bedrijf ooit was gevestigd. Albert had zich verbaasd dat er zoveel belangstelling voor een boek over De Bruin, ‘De Knoop’ zoals het in de volksmond ook wel genoemd werd. Hij prees Wiebe, Karst en Gerrit voor hun inzet om dit project te realiseren. Ook bedankte Albert het oud-personeel, leveranciers, opdrachtgevers voor het meewerken aan de tot standkoming van het ‘Boek der boeken’.

Na 11.00 uur werd de boek drive-in geopend door Siebren Klaver, die als één van de eersten een boek in ontvangst mocht nemen. Daarna kwamen veel mensen, waaronder ook tal van oud-personeelsleden langs om boeken op te halen, maar ook elkaar te ontmoeten op een Corona veilige afstand. Tot vier uur ging de uitgifte van de boeken door.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken die ons hebben geholpen met het realiseren van het ‘De Bruin, van bodedienst tot internationaal transport’. In het bijzonder Rommie de Boer en Jakob Hilbrands voor het redigeren van de teksten, Gina Wierenga voor de logistieke zaken, tassen, bloemen e.d.. Daarnaast hebben Eva, Jakob, Rik, Foppie en Jacoba ons ook regelmatig geholpen, Gerben de Bruin voor het beschikbaar stellen van twee trekkers in de originele De Bruin kleuren, de verkeersregelaars Geert Stienstra en Henk Kraayinga en de familie de Poel die hun terrein beschikbaar hebben gesteld voor de boekpresentatie en boek drive-in.

Eind deze week hopen wij dat de meeste mensen die boeken hebben besteld, dat deze dan ook thuis bezorgd zijn. Liefhebbers buiten Nederland zullen de boeken iets later krijgen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Gerrit de Boer (06 4375 1192).Wilt u nog meer boeken bestellen, bezoek dan onze website www.debruinboek.nl . Daar vindt u de informatie hierover.
Veel lees- en kijkplezier,Wiebe Oegema, Karst Wierenga en Gerrit de Boer

Nieuwsbrief 14 april 2021

Nieuwsbrief ‘De Bruin. Van bodedienst tot internationaal transportbedrijf’

‘Het einde is in zicht’ was de laatste zin uit onze nieuwsbrief van maart. Inmiddels is het boek gedrukt en ingebonden!

Op zaterdag 24 april aanstaande wordt het eerste boek overhandigd aan Albert de Bruin sr. op het oude terrein van De Bruin Internationaal Transport aan de Lauwersweg in Surhuisterveen. Op dezelfde datum worden de boeken verstuurd naar de mensen die hebben aangegeven dat ze het boek per post willen ontvangen.

Nadat Albert de Bruin het eerste boek heeft ontvangen, worden de boeken uitgedeeld aan de mensen die het boek komen afhalen in Surhuisterveen.

In verband met COVID-19 moeten wij ons houden aan de regels van de overheid. Dit betekent dat we jullie in kleine groepen laten komen, zodat het voor iedereen veilig blijft. Vanzelfsprekend is een mondkapje verplicht en geldt de anderhalvemeterregel. Het tijdstip van het afhalen van de boeken is gebaseerd op de postcode die door jullie aan ons is doorgegeven. Wij verzoeken een ieder zich daaraan te houden en niet op een ander tijdstip te komen.

Het boek kan op zaterdag 24 april worden opgehaald op het terrein van Klaas de Poel, Groningerstraat 91B te Surhuisterveen. Dit was de oude woning van Albert de Bruin, die achter de garage is gebouwd. Volg na aankomst de aanwijzingen van de verkeersregelaars, zodat er een goede doorstroming mogelijk is. Kijk voor het juiste afhaalmoment op onderstaande tabel bij uw eigen postcode. Is uw postcode bijvoorbeeld 9231 dan haalt u het boek tussen 13.00 en 13.

TijdslotPostcode
11.00 – 11.301700 – 8599
11.30 – 12.008600 – 9100
12.00 – 12.309100 – 9208
13.00 – 13.309209 – 9231
13.30 – 14.009232 – 9272
14.00 – 14.309273 – 9351
14.30 – 15.009352 – 9865
15.00 – 15.309866 – 9999

Bent u niet in staat om het boek op te halen, neem dan contact op met Wiebe Oegema, via 06 2950 6959. Heeft u nog andere vragen, bel dan gerust met Gerrit de Boer (06 4375 1192), Wiebe Oegema (06 2950 6959) of Karst Wierenga (06 2013 8335).

Een hartelijke groet en misschien tot ziens op zaterdag 24 april!

Gerrit, Karst en Wiebe.

Prijswinnaars “Boek De Bruin”

Alex Blomsma

Petra Janssens

Ada Wever

Paul Konings,

Duurt Kuiper

Corné van Dijke

Peter Bolkmans

Henk Bijsterbosch

Herman Booyink

Rene van Dam

John Dovens

Ruud van Dop

Anna Stroom

Jan van Lievenoogen

Jeroen Laureyns

van Harte Gefeliciteerd

De Koerier kwam langs

Het einde komt nader bij. Vanmiddag werd door een speciale koerier het aller eerste exemplaar van het boek der boeken bij één van de leden van Team De Bruin boek gebracht. Het is nog een nakijk exemplaar, waar wij ons deze week op storten. Nog 1 week van kritisch nakijken, dan begint het echte drukwerk , de plannen voor uitgifte van het boek in Surhuisterveen nemen ook vormen aan, contact gehad met de Gemeente Achtkarspelen betreffende de nodige veiligheidsmaatregelen corona. De Party tent is geregeld, er is regelmatig overleg met onze distributeur PBL

Nieuwsbrief van 28 februari

‘De Bruin, van bodedienst tot internationaal transportbedrijf’

Wij hebben jullie geduld lang op de proef gesteld, maar we naderen het eindpunt. Het redigeren, de opmaak en opnieuw scannen van foto’s heeft meer tijd gekost, dan dat wij gepland hadden. Daarnaast hebben wij ook te maken met de Covid-19 regels. De redactie, Wiebe Oegema, Karst Wierenga en Gerrit de Boer konden niet bij iemand thuis vergaderen. Dit hebben we opgelost door digitaal te vergaderen via Teams. Dit heeft als voordeel dat ook onze drukker Sjoerd Mulder regelmatig kan aanschuiven. Samen bekijken wij dan onze vorderingen, fouten in de tekst kunnen meteen worden aangepast. Regelmatig komen we foto’s in het boek tegen, waarvan de kwaliteit niet geweldig is. We gaan dan op zoek naar de originele foto‘s, iets dat vanzelfsprekend veel tijd kost. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Dit geldt voor de foto’s, maar ook voor de teksten. De teksten zijn inmiddels door meerdere mensen gelezen, fouten worden gearceerd en verbeterd. Het einde is in zicht!

Hoe ziet onze planning eruit?

Drukker/vormgever Sjoerd Mulder heeft nog twee weken nodig om het boek druk klaar te krijgen. Als wij als werkgroep akkoord gaan met de drukproef, gaat het boek naar de drukkerij. Het boek bevat bijna 400 pagina’s, dus heeft de drukkerij er een beste kluif aan. Het boek wordt uitgegeven in een oplage van 2000 boeken.

Na het drukken van het boek gaat het naar de binderij. Het inbinden van de boeken zal ongeveer een week in beslag nemen. Daarna gaat het grootste deel van de boeken naar Leeuwarden, waar een gespecialiseerd bedrijf de boeken verzendklaar maakt en verstuurd. In dezelfde periode wordt een datum gepland waarop men het boek in Surhuisterveen kan afhalen. We verwachten dat het eerste exemplaar half april aangeboden kan worden aan Albert de Bruin.

In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over hoe wij de boeken gaan uitdelen, die opgehaald worden uit Surhuisterveen.

Heeft nog vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via de mail gsdeboer57@gmail.com .