Donatie Syrië en turkije

Ook wij van De Bruin boek hebben gemeend om een bijdrage te moeten leveren aan de nationale actie voor Syrië en Turkije, er is daarom € 555 overgemaakt naar Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (Giro 555) voor de slachtoffers van deze afschuwelijke ramp.

Nieuwe Donaties,

We zijn blij dat we opnieuw in staat zijn om geld te doneren aan enkele charitatieve instellingen. In totaal hebben we € 6000 kunnen doneren aan:

  • € 1000 – Cliniclowns
  • € 1000 – ALS
  • € 1000 – Artsen zonder grenzen
  • € 1000 – KNGF
  • € 1000 – It Fryske Gea
  • € 1000 – UMCG Beatrixoord

Oekraïne

Bijdrage Nije ynwenners (Nieuwe inwoners) yn Suwâld.
Het dorp van onze veerbootkapitein Sallow Greyisch ontkomt ook niet aan de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. In zijn dorp zijn reeds de eerste vluchtelingen uit het oosten gearriveerd. Deze vluchtelingen verblijven bij particulieren. Om het verblijf van deze Oekraïners iets aangenamer te maken hebben wij als werkgroep van het Boek der Boeken gemeend om deze spontane hulpactie met €1000 te ondersteunen. Voor dit bedrag kan er een aantal dringende zaken gerealiseerd worden.

Wat een fantastisch gebaar van jullie!!
Namens de familie willen we jullie geweldig bedanken!! Hiermee kunnen ze echt een heel mooie start maken in Nederland. 

Hartelijke groet, Bettina

2e druk

Na heel veel vragen hebben wij besloten om een 2e editie van het boek
DE BRUIN Van bodedienst tot internationaal transportbedrijf uit te geven.
Wij zijn in onderhandeling met onze drukker in Surhuisterveen , u kunt reeds bestellen,
gebruik hiervoor het tabblad “u kunt weer bestellen” van onze website.

Uitverkocht


De eerste editie van het boek oplage 2000 stuks is uitverkocht,
Zaterdag 9 oktober is het laatste exemplaar voor verzending aangeleverd bij de post
.
Bestemming Appingedam – U kunt niet meer bestellen.

Donaties aan zorgcentra

Het boek over De Bruin Transport uit Surhuisterveen heeft veel mooie reacties en complimenten opgeleverd. Er worden vrijwel dagelijks nog boeken verkocht. Toen we hiermee begonnen, was ons streven om 300 boeken te verkopen. Deze oplage is als basis gebruikt om de prijs voor het boek te bepalen. Tot 1 februari 2021 kon het boek besteld worden voor €40, daarna werd de prijs €50.

Onverwacht een enorm succes
Tot onze verbazing was de vraag naar het boek over De Bruin zo groot, dat we uiteindelijk de oplage hebben verhoogd naar 2000 boeken. Inmiddels zijn deze boeken bijna allemaal verkocht. Dit boek is een enorm succes geworden!

Zoals u misschien begrijpt, hebben we door deze ontwikkeling geld overgehouden. Van het begin af aan zijn wij vrijwillig in dit project gestapt, zonder winstoogmerk. Wij vinden dat geld dat overblijft niet voor ons bestemd is. Daarom hebben we besloten dat we deze winst gebruiken om twee goede doelen te steunen. 

’t Suyderhuys
De eerste donatie van €4000 gaat naar woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. Het Suyderhuys is zwaar getroffen tijdens de tweede coronagolf. Een van de cliënten had ook een boek bij ons besteld, maar is helaas overleden aan COVID-19. Onze donatie wordt gebruikt voor de aanschaf van een BeleefTV, die erg in trek is bij mensen met een beperking en ouderen met en zonder dementie. Wij hopen dat de bewoners van ’t Suyderhuys veel plezier mogen beleven met de BeleefTV.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Onze tweede donatie van €15.000 gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld. Op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen aan deze afschuwelijke ziekte.

Het Prinses Máxima Centrum heeft één ambitie: Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Kinderen die in dit centrum worden behandeld, hebben vaak weinig toekomstperspectief en wij willen graag iets doen, zodat hun verblijf iets aangenamer zal zijn.Woord van dank
Via deze nieuwsbrief willen we u nog een keer bedanken voor uw interesse in het boek over De Bruin Transport. We hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en dat was niet voor niets. Het aantal enthousiaste reacties overtrof al onze verwachtingen. Bedankt daarvoor!


Het boek is klaar!

Eindelijk is het zover: het boek is klaar!

We hadden vier jaar geleden niet kunnen bedenken wat we ons op de hals haalden. Andere bedrijven hadden al een boek uitgegeven en Karst, Wiebe en Gerrit vonden dat er ook een boek over De Bruin Transport moest komen. We vonden ook dat het niet een doorsnee boek moest worden, en dat iedereen een stem moest krijgen in het boek. Dat onze oproep zoveel verhalen en foto’s zouden opleveren hadden we niet kunnen bedenken. Het werd een sneeuwbal die ging rollen en steeds groter werd…

Albert vertelde over de geschiedenis van het bedrijf en vele anderen werkten mee aan het boek. Al die verhalen, beelden en herinneringen aan het bedrijf, afkomstig uit alle lagen van het bedrijf en daarbuiten, uit verschillende perioden en windrichtingen zijn verzameld in dit boek. De verhalen zijn gedrukte tekst geworden. Teksten worden bewaard en gelezen en op hun beurt maken ze weer nieuwe herinneringen.

Het was een gigantische klus, het was hard werken, maar met vereende krachten en met hulp van collega’s, het thuisfront en niet te vergeten Sjoerd en Folkert Mulder hebben we het gered.

We zijn apetrots op het resultaat: een boek van meer dan 400 pagina’s met vele verhalen, herinneringen en enorm veel foto’s. We hopen dat iedereen met heel veel plezier het boek gaat lezen en bekijken en dat er nog lang wordt nagepraat wordt over De Bruin Transport!

Afgelopen zaterdag 24 april hebben wij het boek overhandigd aan onze oud-directeur Albert de Bruin. Dit gebeurde op het terrein aan de Groningerstraat waar het bedrijf ooit was gevestigd. Albert had zich verbaasd dat er zoveel belangstelling voor een boek over De Bruin, ‘De Knoop’ zoals het in de volksmond ook wel genoemd werd. Hij prees Wiebe, Karst en Gerrit voor hun inzet om dit project te realiseren. Ook bedankte Albert het oud-personeel, leveranciers, opdrachtgevers voor het meewerken aan de tot standkoming van het ‘Boek der boeken’.

Na 11.00 uur werd de boek drive-in geopend door Siebren Klaver, die als één van de eersten een boek in ontvangst mocht nemen. Daarna kwamen veel mensen, waaronder ook tal van oud-personeelsleden langs om boeken op te halen, maar ook elkaar te ontmoeten op een Corona veilige afstand. Tot vier uur ging de uitgifte van de boeken door.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken die ons hebben geholpen met het realiseren van het ‘De Bruin, van bodedienst tot internationaal transport’. In het bijzonder Rommie de Boer en Jakob Hilbrands voor het redigeren van de teksten, Gina Wierenga voor de logistieke zaken, tassen, bloemen e.d.. Daarnaast hebben Eva, Jakob, Rik, Foppie en Jacoba ons ook regelmatig geholpen, Gerben de Bruin voor het beschikbaar stellen van twee trekkers in de originele De Bruin kleuren, de verkeersregelaars Geert Stienstra en Henk Kraayinga en de familie de Poel die hun terrein beschikbaar hebben gesteld voor de boekpresentatie en boek drive-in.

Eind deze week hopen wij dat de meeste mensen die boeken hebben besteld, dat deze dan ook thuis bezorgd zijn. Liefhebbers buiten Nederland zullen de boeken iets later krijgen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Gerrit de Boer (06 4375 1192).Wilt u nog meer boeken bestellen, bezoek dan onze website www.debruinboek.nl . Daar vindt u de informatie hierover.
Veel lees- en kijkplezier, Wijbe Oegema, Karst Wierenga en Gerrit de Boer